Referensuppdrag

Undervisning
Osobra Konsult undervisar olika grupper i bl a muntlig och skriftlig kommunikation, teambuildning, kritiskt tänkande, karriärplanering samt marknadsföring.
För YH Högskolan i Helsingborg har undervisning i muntlig framställning och presentationsteknik samt teknisk rapportskrivning genomförts med gott resultat. Många klasser har startat sin utbildning med ett par dagars teambuildning.
Under 2018 och 2019 har även genomförts utbildning inom projektledning och entreprenadjuridik.

Karriärcoachning
Osobra Konsult har under många år arbetat som karriärcoach för ingenjörer, tekniker, ekonomer, jurister m fl. Många har ett stort behov av stöd vid sin karriärplanering, och chefer/ledare behöver verktyg för att långsiktigt stödja såväl medarbetarnas som organisationens utveckling.

Projektledning
På uppdrag av EC Utbildning AB har genomförts projektledning och undervisning kring att starta eget företag. Projektet utfördes med Arbetsförmedlingen i Göteborg som slutkund.
För Eductus AB har utredningsarbete samt projektansökningar genomförts.

Omställningsprogram TSL
Sedan januari 2009 genomför Osobra omställnings-program inom TSL för kollektivanställda. Programmet omfattar ett stort antal coachningssamtal samt också seminarier och att arbeta med webb-verktyg. Bland uppdragsgivarna märks Lernia Jobb & Karriär samt Right Management AB.

Övriga

  • Manpower Projekt Nystart syftade till att testa Manpowers metodik på gruppen arbetslösa akademiker. Osobra fick uppdraget att matcha deltagarnas kompetenser mot arbetsmarknadens behov.
  • Under perioden juni 2007 – dec 2008 utfördes uppdrag för Sveriges Akademikerförmedling AB, där Osobra genomförde bl a karriärcoaching, behovsanalyser och kompetenskartläggningar samt seminarier. Osobra Konsult hade uppdraget att starta samt driva Sv. Akademikerförmedling.
  • För Länsarbetsnämnden Västra Götaland genomfördes inom ramen för Projekt Hållplats Teknik: Karriärcoach för kvinnor inom tekniska yrken.
  • För Borås kommun har genomförts Kompetensanalyser Mål 3 för egenföretagare.

Comments are closed.