På gång

Efter ett och halvt års utbildning inom journalistik, opinionsbildning och reportageskrivande, erbjuder nu Osobra Konsult också skriv- och skribentuppdrag.

Ny hemsida
Efter ett antal år är nu dags för ny hemsida – lika enkel som den tidigare, som ett visitkort på nätet – men förnyelse känns behövligt.

Samarbete
Osobra Konsult samarbetar nära med Point of Value Nordic AB, ett företag som arbetar med värderingsperspektiv på såväl individ- som grupp- och organisationsnivå.


Undervisning
Osobra konsult genomför undervisning inom bl a teambuildning, kommunikation och projektledning för flera Yrkeshögskolor. Yrkeshögskolan i Helsingborg är en spännande och återkommande kund, och nytillkommen är Hermods i Malmö.

Karriärcoachning
Osobra Konsult har ett stort fokus på karriärplanering- och utveckling. Vill du och/eller din organisation säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning rekommenderar vi att du tar en kontakt!

Filmföreläsningar
På uppdrag av Yrkeshögskolan i Helsingborg har vi genomfört en distansutbildning “Förrättningsassistent Lantmäteri”, där Osobra Konsult fått uppdraget att genomföra delkursen Kommunikation och Krishantering. Till detta uppdrag har vi använt metoden Flipped Classroom och då tagit fram 10 föreläsnings-filmer som därefter lagts ut på studenternas lärplattform. Därefter har vi haft schemalagda gemensamma genomgångar/övningstillfällen, där klassrummet skapats i Lync. Intressant och spännande undervisningsform!

Comments are closed.